Maha Sivarathri

Event Details:

Siva Rathri in Pithapuram Padagaya Temple
Dates: 19-2-2020 to 24-2-2020

19-2-2020: Sri Swamy vari Kalynam at 8:32PM

21-2-2020: Maha Shivaratri

22-2-2020: Radhotshavam, starts from 3:00PM

23-2-2020: Swami vaariki Abhishekam and Ammavariki Kukumarchana

24-2-2020: Sri Swami vaari Thepothsavam and Pushpothsavam starts from 7PM